Vážení rodiče, milé děti,
děkujeme vám za příjemně strávený školní rok.
Užijte si sluníčko, vydařenou dovolenou a léto prožité s úsměvem a ve zdraví!

Od 4.7. 2022 do 29.7.2022 je mateřská škola uzavřena!
S dětmi, které jste přihlásili na prázdniny se sejdeme 1.8.2022.
V pondělí 29.8. od 15,00 proběhne náhradní schůzka s rodiči nově přijatých dětí, kteří se nedostavili v červnu.
Setkání s ostatními rodiči vám oznámíme začátkem školního roku.
Oznámení o platbách školného a stravného vám bylo zasláno elektronicky.

Ve čtvrtek 1.9.2022 zahajujeme školní rok 2022/23.

Zaměstnanci MŠ Na Výsluní