V pátek 24.ledna nás ve školce navštívil Koblížek – byl sice opravdový, ale nebyl k snědku. Paní učitelky nám s koblížkem zahráli veselou maňáskovou pohádku. Sešli jsme se v tělocvičně, pozorně jsme poslouchali, zatleskali, a také si zazpívali písničky s doprovodem klavíru.  To byl krásný páteční den…