Co nabízíme

Školní vzdělávací program naší mateřské školy je zaměřen na rozvoj dovedností, vědomostí a samostatnosti. Klademe důraz na zvládnutí sebeobsluhy, zapojujeme děti do drobných pracovních činností na základě jejich věku. Snažíme se vyvážit podíl řízených a spontánní činností. Děti vedeme k rozvoji kreativity a fantazie, prohlubujeme jejich znalosti, vědomosti ale také sociální dovednosti, smysl pro čestnost, upřímnost, kamarádství. Učíme formou hry, prožitku, činnostního učení i vlastního poznávání.

 

Prioritou je výchova ke zdravému životnímu stylu, dostatek pohybu, zdravé stravy i možnosti relaxace a odpočinku.

 

Vždy je respektováno přání dítěte, ale i společné vytváření dobré pohody v kolektivu.

 

Kromě běžných činností nabízíme návštěvy kurzů plavání, logopedickou prevenci, možnost zapojení do činnosti dětského pěveckém sboru Větrníček, návštěvy kulturních představení, výchovně- vzdělávací programy ve škole, projektové aktivity, loutkové divadélko, účast dětí v soutěžích, pro starší děti výuku angličtiny.

 

Naše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem a ekologického programu Mrkvička.

 

O děti se po celý den stará tým kvalifikovaných učitelek a provozních zaměstnanců, kteří činnost obohacují o své zkušenosti, ale jsou nakloněni také dalšímu vzdělávání a změnám, které tvoří z mateřské školy moderní zařízení s domácí pohodou a laskavostí.

Pravidelné aktivity

 

PŘÍPRAVNÁ PLAVECKÁ VÝUKAPŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ

Každý rok se nejstarší děti – předškoláci zúčastňují přípravné plavecké výuky v Plavecké škole „Chobotnice“ Ústí nad Orlicí.

Cílem je seznámit děti s vodním prostředím, zbavit je strachu z vody a osvojit si základní plavecké dovedností prostřednictvím her a cvičení pod vedením vyškolených instruktorů plavání.

Výuka probíhá v malém bazénu v hloubce 70cm. Podle dovedností dětí lze využít i 25m dlouhý bazén (skoky do vody a plavání s nadlehčovacími pásy). Součástí výuky je vždy rozcvička na suchu k zahřátí organismu.

Celkem proběhne
10 lekcí – 1 lekce trvá 60 minut.

Po absolvování děti získají mokré vysvědčení, hračku do vody a společnou fotografii.

ŠKOLNÍ PĚVECKÝ SBOR „VĚTRNÍČEK“

 

 Je jediný pěvecký sbor předškolních dětí v našem městě. Založila ho 7.října 1969 paní Dobromila Raimanová, tehdejší ředitelka MŠ v Gottwaldově ulici.

Za dobu své existence jím prošla již pěkná řádka dětí, které většinou pokračují v hudebním studiu na ZUŠ J. Kociana.

V letech 1986-2014 byla vedoucí sboru bývala ředitelka naší školy Božena Jedličková.

Jejím odchodem do důchodu převzala vedení učitelka Radka Bucháčková, která v současné době také sbor doprovází na klavír.

 Děti jsou do Větrníčku vybírány podle svých hudebních schopností, které jsou dále rozvíjeny.

Nenásilnou a zábavnou formou děti získávají základy kultivovaného zpěvu (správná artikulace, dýchání, nasazení tónů), využívají doprovodu rytmických a melodických nástrojů a uplatňují svoje rytmické cítění hrou na tělo.

Při zkouškách, které probíhají zpravidla 1x týdně, je pěvecká činnost doplněna poslechem i pohybovými aktivitami, vyprávěním a dalšími oddychovými chvilkami.

Odměnou jsou pro děti nejen drobné sladkosti po každé zkoušce, ale zejména vydařená vystoupení, kterými se Větrníček prezentuje před vlastními rodiči i veřejností.

SAUNOVÁNÍ

 

V  suterénu budovy naší mateřské školy se nachází sauna. Součástí prostoru je šatna, saunovací kabina vytápěna na doporučenou teplotu, prostor k ochlazování – sprchy, bazének a odpočinková místnost.

Saunování posiluje obranyschopnost organismu a má obzvláště pozitivní vliv na děti, které mají časté respirační potíže a také na astmatiky. Pro posílení imunity se doporučuje začít se saunováním od tří let pravidelně 1x týdně, nejlépe po poradě s lékařem.

 

Saunu navštěvujeme 3- 4 týdně po skupinkách z jednotlivých tříd v období od listopadu do března na základě předchozího souhlasu rodičů a dle aktuálního zdravotního stavu dítěte.

Součástí procesu je dodržování pitného režimu a odpočinku, kdy paní učitelky dětem čtou pohádky.

Děti mají pobyt v sauně velmi oblíbený, poměrně snadno si na režim přivyknout a těší se na každou návštěvu, která je příjemným zpestřením dne.

LOGOPEDICKÁ PREVENCE

 

Logopedické aktivity v mateřské škole jsou preventivního charakteru a jsou uplatňovány v průběhu výchovně vzdělávacího procesu ve všech třídách pro všechny děti v rámci denních činností.

V měsíci září probíhá učitelkou MŠ s kvalifikací logopedický preventista odborná depistáž.

Rodičům dětí, které mají závažnější řečové problémy je doporučena další individuální péče klinického logopeda. Současně probíhá s touto skupinkou logopedické prevence v MŠ.

MUZIKOTERAPIE

  

Muzikoterapeutické chvilky jsou dětem naší mateřské školy nabízeny formou pořadů, které připravuje paní Mgr. Hradecká, speciální pedagog a muzikoterapeut z Brna. Děti se formou pohádek seznamují s hudebními nástroji, sami se zapojují do činnosti, hrají si i relaxují.

Zavítala k nám již interaktivní pohádka Kdysi dávno a Indiánská z cyklu Příběhy pro planetu Zemi. Děti si zahrály na šamanské bubny a jiné etnické nástroje.

KULTURNÍ POŘADY

Ve spolupráci s Klubcentrem Ústí nad Orlicí již tradičně navštěvujeme divadelní, filmová, taneční a hudební představení v Roškotově divadle. Děti se na pořady velice těší, každý program je pro ně velkým zážitkem, ale také obohacení vzdělávacího programu jednotlivých tříd.

Výuka angličtiny

 

Výuka angličtina v naší mateřské škole probíhá ve spolupráci s Jazykovou školou Holmes – English se sídlem v Ústí nad orlicí. Přihlásit se mohou děti od 5 let. Setkání se uskutečňuje 1x týdně v učebně MŠ od 15,00hod. Lektorka seznamuje děti zábavnou formou se základy jazyka, děti pracují s pracovními listy, učí se první slovíčka, říkanky a písničky. Spolupráce probíhá již několik let a je u rodičů i dětí oblíbená.

 

Tvořivé ekodílničky

Pravidelná podzimní akce v třídách mateřské školy. Jedná se o neformální setkání dětí, učitelek a rodičů. Rodiče mohou vidět krátkou ukázku toho, co se děti od září naučily, pobesedovat s učitelkami své třídy. V průběhu odpoledne si společně vyrobí dáreček pro radost z odpadového či přírodního materiálu.

 

Světélkování s Výsluňáky

 

Listopadová akce je připravena pro děti, jejich sourozence, kamarády a rodinné příslušníky. Pod názvem akce se skrývá tradiční lampionový průvod městem, součástí jsou také malé soutěže připravené učitelkami MŠ. Tato, již tradiční akce je velmi oblíbená, vždy se těšíme z velké účasti a radosti dětí z večerního zážitku.

Rozloučení s předškoláky

 

Program pro děti a jejich rodinné příslušníky je připraven tradičně na zakončení školního roku. S dětmi, které odcházejí po prázdninách do první třídy se loučíme s velkou parádou. Připravujeme zábavný kulturní program, pasování předškoláčků a drobné dárky. Akce probíhá za finanční podpory Města Ústí nad Orlicí.

 

Advent ve školce

Pod tímto názvem se ukrývá mnoho aktivit spojených s adventním časem a čekáním na Ježíška.

Začínáme v první adventní neděli s ukázkou a prodejem našich výrobků na Adventním jarmarku pořádaném Městem Ústí nad Orlicí. Do krámku nám svými výtvory přispívají i šikovné maminky. Ve školce si zdobíme vlastnoručně vyrobenými ozdobičkami vánoční strom a zazpíváme si koledy. V předvánočním čase nás čeká také pohádkové dopoledne a tradiční vánoční besedy v jednotlivých třídách, na kterých děti připraví s učitelkami krátký program a vyrobíme si dáreček za pomocí maminky a tatínka. Tradiční je také pečení cukroví a perníčků, rozbalování dárků, účast na výstavě ČČK nebo návštěva čerta a Mikuláše. Po Novém roce pak Tříkrálové koledování.

 

 

Dětský den

 

Svátek s dětmi slavíme celé dopoledne. Jsou připraveny soutěže, vždy netrpělivě očekávaná návštěva zmrzlinářů a překvapení, hlavní program pro děti.  Již nás  navštívili  tancující pejsci,  cvičené kozy, užili jsme si ukázku dravců a uvidíme co náš čeká letos…

MAŇÁSKOVÉ DIVADLO

 

Maňáskové divadlo připravují učitelky  1x měsíčně a stalo se v naší mateřské škole již tradicí. Děti se společně setkávají v tělocvičně, kde shlédnou poučný příběh hraný maňásky s doplněním dalších rekvizit. Přichází také Kašpárek, který si popovídá a pochválí šikovné děti. Pohádky svým obsahem reagují na důležitá témata, svátky a zvyklosti.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
ÚSTÍ NAD ORLICÍ, NA VÝSLUNÍ 200

 Na Výsluní 200, 562 01 Ústí nad Orlicí
příspěvková organizace, IČ: 75017237

ID datové schránky  6zbk3ah

RYCHLÝ KONTAKT

 msnavysluni@email.cz
+420 734 876 972
www.skolkanavysluni.cz

PROVOZ MŠ:

Pondělí – Pátek
06:15 -  16:15