O nás

Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Na Výsluní 200 je příspěvkovou organizací Města Ústí nad Orlicí. 

Naše mateřská škola nabízí výchovu a vzdělávání zpravidla od 3 do 6-ti let věku dítěte, mladším dětem za předpokladu splnění požadavků na samostatnost a sebeobsluhu. 

Vzdělávání probíhá ve čtyřech třídách dle věku. V první třídě jsou nejmladší děti, které vyžadují více pomoci a péče pedagogů. Třída čtvrťáků jsou předškoláci, jejichž program je zaměřen na důslednější přípravu do školy a dobrou vybavenost potřebnými vědomostmi. 

Mateřská škola byla otevřena v roce 1980. Od doby svého vzniku neprošla budova školy zásadní proměnou, revitalizace budovy z důvodu energetické úspornosti je ve fázi příprav. Probíhají změny vnitřního prostředí v souladu s moderními trendy na předškolní vzdělávání a estetiku prostředí. 

Budova školky stojí v klidném místě mimo ruch města, obklopena vzrostlou zahradou s dostatečným prostorem pro hry dětí. Každá třída užívá vlastní pískoviště s posezením, program je obohacen o hry, soutěže a pohybové činnosti na čerstvém vzduchu.

Třídy jsou velmi prostorné, světlé, vybaveny místy pro zážitkové činnosti, učení i relaxaci. Hudební koutek, koutek pro výtvarné a rukodělné činnosti, klavír a rytmické nástroje, drobné náčiní na cvičení, relaxační pytle, kuchyňka. Škola má vlastní tělocvičnu, která je hojně využívána v zimních měsících k doplnění dostatečného pohybu dětí a ke společným setkáním. Saunu v suterénu školy navštěvují děti dle zájmu rodičů v saunovacím období. Součástí prostorů je saunovací kabina, bazének na ochlazení a odpočinková místnost.

Stravování probíhá formou sebeobsluhy s pomocí personálu.  Přesnídávku si děti berou dle zájmu, k dispozici je pitný koutek s výběrem nápojů a nabídka ovoce či zeleniny. Oběd je podávám na základě potřeb dítěte a přání rodičů, bez nucení k jídlu. Nabídka stravy je sestavena podle zásad moderního stravování s přihlédnutím na dodržování pravidel spotřebního koše. Školní jídelna je zapojena do projektu Zdravá škola.

 

Po obědě slouží část třídy ke spánku či odpočinku na lehátkách. Předškolákům jsou po krátkém oddechu nabízeny individuální klidové činnosti, které neruší ostatní. K odpočinku patří vždy četba pohádky, zpěv učitelky nebo poslech audio nahrávek.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
ÚSTÍ NAD ORLICÍ, NA VÝSLUNÍ 200

 Na Výsluní 200, 562 01 Ústí nad Orlicí
příspěvková organizace, IČ: 75017237

ID datové schránky  6zbk3ah

RYCHLÝ KONTAKT

 msnavysluni@email.cz
+420 734 876 972
www.skolkanavysluni.cz

PROVOZ MŠ:

Pondělí – Pátek
06:15 -  16:15