O případném uzavření mateřské školy bude jednat Rada Města Ústí nad Orlicí v pondělí 16.3.2020.

Rodiče, chovejte se zodpovědně, využívejte školku pouze v nezbytném případě z důvodu vaši nutné přítomnosti v zaměstnání.
Pokud máte možnost, nechte děti doma!

Do budovy mateřské školy mají povolen vstup pouze zdravé osoby!

AKTUÁLNÍ INFORMACE SLEDUJTE NA WEBU MŠ:
WWW.SKOLKANAVYSLUNI.CZ

V Ústí nad Orlicí, dne 16.3.2020

Bc. Šárka Vinterová, ředitelka školy