AKTUÁLNÍ INFORMACE K ORGANIZACI ZÁPISU

Dle doporučení MŠMT v souvislosti s mimořádným opatřením vlády k ochraně
obyvatelstva, onemocnění Covid-19 proběhne zápis do mateřských škol bez osobní
přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

Dokumenty dokládáte dálkově, v případě nutnosti v MŠ s maximálním omezením kontaktu.
Podmínkou přijetí dítěte podle §50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti
podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze
imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. Písemné vyjádření dětského lékaře není povinné.

Zájemce o předškolní vzdělávání v naší mateřské škole doručí:

  • vyplněnou žádost opatřenou podpisem zákonného zástupce
  •  kopii rodného listu
  •  kopii očkovacího průkazu
  •  čestné prohlášení

Možnosti doručení:  

 • osobně 5.5.2020 do úložného boxu 
 • poštou
 • datovou schránkou zákonného zástupce – ID 6zbk3ah
 •  emailem s elektronickým podpisem

MATEŘSKÁ ŠKOLA
ÚSTÍ NAD ORLICÍ, NA VÝSLUNÍ 200

 Na Výsluní 200, 562 01 Ústí nad Orlicí
příspěvková organizace, IČ: 75017237

ID datové schránky  6zbk3ah

RYCHLÝ KONTAKT

 msnavysluni@email.cz
+420 734 876 972
www.skolkanavysluni.cz

PROVOZ MŠ:

Pondělí – Pátek
06:15 -  16:15