Vážení rodiče,

po dohodě se zřizovatelem Městem Ústí nad Orlicí
bude obnoven provoz naší mateřské školy od pondělí

25.5.2020.

INFORMACE O OBNOVENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY NA VÝSLUNÍ

 • Provoz mateřské školy bude probíhat za zvýšených hygienicko- epidemiologických podmínek.
  Zvažte návrat dítěte v případě problému s adaptací či zdravotního oslabení.
 • Při prvním vstupu do MŠ předložíte čestné prohlášení o neexistenci virového onemocnění a písemné seznámení s vymezením rizikových skupin
 • Ohledně vašeho zájmu o nástup do školky vás bude kontaktovat učitelka, která vám případně zodpoví další otázky.
 • Při doprovodu dítěte platí povinnost zakrytí úst a nosu ochranným prostředkem, děti do 7 let
  roušku nosit nemusí, pokud si přejete, aby roušku nosily, vybavte je alespoň 2ks v igelitovém
  sáčku na suchý zip
 • Váš pobyt v budově školy minimalizujte, dodržujte rozestupy a neshlukujte se.Do budovy nesmí vstoupit nikdo s příznakem infekce dýchacích cest či jiného virového onemocnění
 • Při pobytu venku je možné využívat pouze školní zahradu, na vycházky se nechodí.
 • Vybavte děti vhodným oblečením případně obuví, z větší části dne budeme na čerstvém vzduchu. Oblečení přizpůsobte tak, aby převlékání v šatně proběhlo rychle a s vaší pomocí.
 • Děti budou do třídy přebírány učitelkou, aplikují si dezinfekční gel a bude jim měřena tělesná teplota
 • Z hygienických důvodů nenoste do školky hračky a plyšáky
 • Děti s povinnou předškolní docházkou nemusí ani nadále školku navštěvovat, domluvíte se s učitelkou na domácí přípravě
 • Zaměstnanci školky budou nosit roušky či ochranné štíty, někteří patří do skupiny rizikových osob