SETKÁNÍ S RODIČI NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ

se koná

ve čtvrtek 25. 6. 2020 od 15,00 v tělocvičně

Program:
1. režim v MŠ
2. seznámení se Školním řádem
3. činnost dětí ve třídě, seznam potřeb
4. akce školy
5. platby školného a stravného
6. diskuse

Z důvodu projednávání důležitých informací je schůzka určena především pro rodiče,k dětem si zajistěte hlídání.

Děkujeme.

Těší se na vás kolektiv zaměstnanců!