Vážení rodiče,
v těchto dnech Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozeslalo na jednotlivé mateřské
školy materiál s názvem Doporučení pro vzdělávání distančním způsobem v mateřské škole.
Po důkladném prostudování tohoto dokumentu a po poradě učitelek s ředitelkou naší MŠ
jsme společně dospěly k názoru, že jsme se vydaly správnou cestou při uzavření mateřské
školy. Pro děti a s největší pravděpodobností i pro Vás rodiče je forma pracovních listů a
úkolů mnohem přijatelnější než on-line výuka při obrazovce, která je v manuálu sice také
zmíněna, nicméně není příliš doporučována. Takto můžete s dětmi pracovat po chvilkách
v době, která vyhovuje Vám i dítěti, které může pracovat svým tempem a není nijak
omezováno.

Ze zákona je pro Vaše dítě předškolní výuka povinná, proto musíme vypracování úkolů
také týdně kontrolovat. Protože Vám byly zadány úkoly cca na 2 týdny, prosíme Vás o
jejich vypracování nejpozději do úterý 16. 3. 2021. Vypracované úkoly odevzdejte podle
svých možností v pondělí 15.3.2021 nebo v úterý 16.3.2021 mezi 8. – 11. hod. v MŠ, kde
zároveň obdržíte nové úkoly na další 2 týdny (vypracované pracovní listy prosíme
podepsat.)

UPOZORNĚNÍ : Vzhledem k tomu, že na školní zahradě probíhají zemní práce,
vstupujte do areálu výhradě přední brankou (k ředitelně) a materiály odevzdejte
otevřeným oknem do tělocvičny.
Děkujeme

Pokud z různých důvodů nebudete mít úkoly splněné, je nutné dítě omluvit (stejně jako při
absenci v MŠ), nejlépe na emailovou adresu své třídy uvedením důvodů. Dítě bude
v docházce vedeno jako nepřítomné a nepřítomnost bude zanesena i na omluvný list.
Chápeme, že situace je pro Vás i děti velmi složitá, ale věříme, že při dodržování opatření
vyhlášených vládou se situace uklidní a my budeme moci znovu naši školku otevřít.
Využívejte proto dny s dětmi k procházkám v přírodě, práci na zahrádce, učte je
spolupracovat při úklidu i vaření, ale hlavně – obejměte je, usmějte se na sebe a buďte
všichni zdraví ��
Vaše paní učitelky z Výsluní