Věřím, že jste si prázdniny a léto krásně užili, se sluníčkem i v deštivých dnech, a nyní se těšíte do naší školky.

Začínáme ve středu 1.září 2021. Školka je nově otevřena od 6,15hod. a odpoledne zavíráme v 16,15hod.!

První den školky si přineste potřebné oblečení, s třídní učitelkou si obnovíte kontaktní údaje včetně čísla účtu v naší evidenci.

Žádáme vás o stejné dodržování hygienických pravidel jako na konci předchozího školního roku. Do společných prostor se i nadále vstupuje s ochranou dýchacích cest. Dezinfekce u vstupních dveří je určena dospělým osobám, děti si před vstupem do třídy řádně omyjí ruce, případně použijí dětskou dezinfekci. Nevstupujte do budovy MŠ se známkami respiračního onemocnění. V budově školy se zdržujte pouze nezbytně nutnou dobu.

Další informace Vám budou sděleny na třídních schůzkách, které proběhnou začátkem září. Již nyní můžete své dotazy adresovat prostřednictvím třídního e-mailu své učitelce.

 Tak s chutí a radostí do nového školního roku!
Za kolektiv MŠ Bc. Šárka Vinterová, ředitelka školy