ELEKTRONICKÝ PŘEDZÁPIS

BUDE SPUŠTĚN 1.4.2023

 ODKAZ

 Využijte jej pro ZJEDNODUŠENÍ ZÁPISU dítěte do naší mateřské školy.

 Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk
vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a vše potřebné doručit do MŠ
stanoveným způsobem v termínu řádného zápisu!

 V systému máte možnost provést také rezervaci hodiny osobního doručení Vaší žádosti do mateřské školy.

 Celý proces zápisu se tím na místě výrazně urychlí.

(Pořadí dětí určují Kritéria pro přijímaní dětí k předškolnímu vzdělávání ne vaše rychlost a pořadí v tomto systému).